Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web    Castellano

Perfil del contractant.

En compliment del que estableix l'article 42 de la llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, el Consorci per l'Ocupació i la Promoció Econòmica disposa d'aquest espai a la web corporativa per tal de facilitar l'accés a la documentació relativa a expedients de contractacció del Consorci conrforme al precepte legal esmentat.

Licitacions en curs
Licitacions finalitzades