Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web    Castellano

P3 Mercat de treball: igualtat d'oportunitats i suport als serveis ocupacionals

L’objectiu general d’aquest programa és ampliar i fer més efica�os els recursos del mercat de treball que s’adrecen a la població desocupada, especialment la més vulnerable; així com la millora del funcionament dels serveis d’ocupació locals.


LÍNIES D'INTERVENCIÓ


Construint l'accés al Mercat de Treball

Atenció als col·lectius més vulnerables
Serveis de suport i metodologies per l'ocupació


A QUI S'ADRE�A

Persones: especialment les més vulnerables
Entitats: Serveis locals d’ocupació de la comarca del Vallès Occidental


ENTITATS COL·LABORADORES

El conjunt d’entitats consorciades participen en el grup de treball de Mercat de Treball

Altres entitatsNIVELL D’INTERVENCIÓ