Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web    Castellano

P4 Qualificació professional i integració dels sistemes formatius

Aquest programa té com a objectiu potenciar un sistema de qualificació professional integrant l’ampli ventall de formació professional així como aplicar mecanismes per millorar la transició escola-treball.


LÍNIES D'INTERVENCIÓ

Impuls de la formació professional
Èxit escolar i transició escola-treball
Nous sistemes de qualificació i formació integrada


A QUI S'ADRE�A


Entitats: centres formatius i entitats operadores de formació ocupacional,
Persones: especialment aturades i joves


ENTITATS COL·LABORADORES

El conjunt d’entitats consorciades participen en el grup de treball de Formació

Altres entitats:NIVELL D'INTERVENCIÓ