Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web    Castellano

P5 Qualitat de l'ocupació

Aquest programa té com a objectiu general promoure i difondre entre l’empresariat pràctiques avan�ades respecte a condicions laborals. Aquestes són les relatives a la igualtat i la gestió de la diversitat, la responsabilitat social i la salut laboral.


LÍNIES D'INTERVENCIÓ
Impuls de la responsabilitat social i del tercer sector
Promoció de la igualtat de gènere i millora de les condicions laborals
Salut laboral


A QUI S'ADRE�A
Empreses de la comarca del Vallès Occidental
Persones: en actiu
Entitats interessades en implementar aquestes mesures


METODOLOGIA DE TREBALL
A partir del treball conjunt dels grups d’Empresa, Ocupació i Igualtat del Pla Estratègic es potencien actuacions en xarxa comarcal per optimitzar recursos i recolzar iniciatives pels municipis més petits.
Es disposa d’un grup específic de treball en l’àmbit de la responsabilitat social i el tercer sector.


ENTITATS COL·LABORADORES

El conjunt d’entitats consorciades participen en aquesta temàtica de forma transversal en els grups de treball tècnics d’empresa i mercat de treball

Altres entitats


NIVELL D'INTERVENCIÓ