Mida del text: 1 1 1 | Mapa del web    Castellano

P6 Concertació i impuls de les polítiques d'ocupació i promoció econòmica

Aquest programa té com a objectiu general refor�ar la cooperació i la innovació en les polítiques públiques que tenen a veure amb l’ocupació i la promoció econòmica. Aquest refor� persegueix l’ampliació de la xarxa de col�laboradors del Copevo i garantir la prestació de servei arreu de la comarca.

LÍNIES D'INTERVENCIÓ

Planificació estratègica
Pla estratègic VALLES AVAN�A
Impuls i suport a les estratègies i projectes rellevants locals


A qui s’adre�a
Entitats : entitats consorciades i institucions que fomenten el desenvolupament local de la comarca
Entitats col�laboradores
El conjunt d’entitats consorciades participen en el grup de treball de Concertació i Territori

Altres entitats: