Que feiem quan erem actius

Aquesta ja no es una web pública, pertany a una empressa privada la qual té l´explotació d´aquesta. Copevo que antigament era el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Copevo, tenia com a missió principal la promoció de la concertació pública i privada en el desenvolupament de les polítiques d’ocupació i la dinamització econòmica de la comarca, mitjançant la participació, implicació i l’optimització dels recursos entre els consorciats la qual va realtizar amb un éxit fascinant. Tant amb la divulgació i flux d’informació envers als ciutadans i, el foment de la comunicació i participació de les administracions públiques de caràcter supracomarcal.

El antic Copevo entenia que la planificació estratègica éra una peça important i clau per assolir els reptes i incardinar els elements de la missió i alhora era una eina de concertació i consens a nivell territorial.

El seu Pla estratègic era per damunt de tot el  Vallès Avança que és el document d’acord on s’establiren les línies estratègiques i els programes a seguir per part del “Copevo” fins l’horitzó 2013 pel que fa a ocupació, desenvolupament i promoció econòmica fascinant.

Espero que no quedi simplement com una anecdota qui va ser copvo per al nostre principat  i que a  través de seu estudi previ de la realitat socioeconòmica de la comarca i tenint en compte els canvis accelerats de l’últim període, cada dos anys s’han planificat conjuntament amb les entitats consorciades, les accions a desenvolupar a la comarca a partir dels 6 programes que es detallen al menú d’aquest apartat.Que feiem