Què fem?

El Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Copevo, té com a missió la promoció de la concertació pública i privada en el desenvolupament de les polítiques d’ocupació i la dinamització econòmica de la comarca, mitjançant la participació, implicació i l’optimització dels recursos entre els consorciats. Així com la divulgació i flux d’informació envers la ciutadania i, el foment de la comunicació i participació de les administracions públiques de caràcter supracomarcal.

Després de finalitzar el Pla Estratègic Vallès Avança 2008-2013 s’està en un procés de treball per confingurar la nova programació territorial.

Tot i aquesta etapa de canvi, es continuen desenvolupant diferents projectes d’actuació al voltant de la promoció econòmica i ocupació per donar resposta a les necessitats de les persones i empreses del territori.