Salutació institucional

La reactivació de l’economia local ha esdevingut un objectiu prioritari per als municipis i per al seu territori més proper. El Consorci per a l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, creat el juliol de 2006 per impulsar l’ocupació, la competitivitat i el desenvolupament de la comarca, és actualment una eina encara més estratègica per aglutinar i coordinar els esforços de les administracions públiques i dels agents socials i econòmics per assolir aquest objectiu.

Al Vallès Occidental tenim un entorn territorial i uns potencials immillorables per aconseguir-ho: empreses capdavanteres, Universitats de referència i bones comunicacions amb la resta del país. Des del COPEVO continuarem aprofitant aquesta marc d’oportunitats per a posicionar-nos com a una de les comarques de referència a tot Catalunya.

Gràcies a totes les persones que fins ara ho heu fet possible i a les que hi continueu treballant i col·laborant amb nosaltres.

Jordi Ballart i Pastor
Alcalde de Terrassa i President del COPEVO

La nostra comarca, el Vallès Occidental ha estat històricament un territori actiu i productiu però també ha estat, els darrers anys, castigat per la situació econòmica. Les més de 88.000 persones aturades a mitjans de 2013 són la dada més evident d’aquesta situació. I darrera de cada dada, hi ha una persona, una família, que pateix els efectes de la crisi econòmica i financera.

Des del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental volem destacar els punts forts del nostre territori: el nostre potencial humà, les nostres empreses, els nostre emprenedors i emprenedores, la bona situació en el mapa al sud d’Europa o la xarxa de centres de formació i universitaris. I per sobre de tot, la cohesió entre els diferents agents socioeconòmics: administracions, sindicats, empreses i entitats. Una cohesió i concertació que ens permet impulsar les polítiques d’ocupació i de promoció econòmica a la comarca, treballant per una ocupació de qualitat.
El nostre objectiu és un mercat de treball amb igualtats per a tothom. Amb feina per a tothom. I per això insistim en la qualificació professional i en el foment de la innovació, la recerca i el desenvolupament. Treballem per la competitivitat del nostre territori: divulgant l’oferta de sòl industrial i apostant pel desenvolupament de parcs tecnològics i científics. I estem al costat de les empreses per millorar la seva competitivitat. I tot això sense oblidar totes les persones que estan desocupades i per a qui, cada dia, fem un pas més, oferint-los formació i qualificació, que els permeti reinserir-se al món laboral o seguir el seu itinerari formatiu. Perquè al cap i a la fi, són aquestes persones, la nostra raó de ser.

Joan Carles Sánchez
Alcalde de Sabadell i Vicepresident del COPEVO