El Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental

El Vallès Occidental es caracteritza per l’esforç i la voluntat de treball conjunt i cooperar per fer front a les problemàtiques i per impulsar el desenvolupament socioeconòmic. Seguint aquesta tradició, el Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental, Copevo, és un exemple de cooperació entre l’administració pública i els agents socials per fer front als canvis socioeconòmics i afavorir el posicionament de la nostra comarca, en especial de les empreses i de les persones treballadores, mitjançant la participació, implicació i l’optimització dels recursos entre els consorciats.

Avui dia, és l’únic organisme d’aquestes característiques a tota Catalunya, un organisme pioner que aposta pel treball en xarxa i per explorar i aprofitar el rol que cada agent pot jugar per reforçar el desenvolupament territorial i econòmic.

El Copevo il·lustra la viabilitat d’un projecte comú en favor de l’ocupació, la competitivitat productiva, la igualtat d’oportunitats i el desenvolupament del territori. Es basa en la complementarietat de les actuacions i en la integració i concertació entre l’administració pública i els agents socials i econòmics.

El Copevo és una fórmula d’espai de concertació que es diferencia d’altres iniciatives de consens social, perquè la seva constitució es produeix com a conseqüència d’una voluntat del territori en evolucionar cap una entitat jurídica pròpia a partir de l’experiència positiva dels Pactes Territorials.