Pla Estratègic VALLÈS AVANÇA 2008-2013

El Copevo entén que la planificació estratègica és una peça clau per assolir els reptes i incardinar els elements de la missió i alhora és una eina de concertació i consens territorial. El Pla estratègic Vallès Avança és el document d’acord on s’han establert les línies estratègiques i els programes a seguir per part del Copevo en el període 2008-2013 pel que fa a ocupació, desenvolupament i promoció econòmica.

A través de l’estudi previ de la realitat socioeconòmica de la comarca i tenint en compte els canvis accelerats de l’últim període, cada dos anys s’han planificat conjuntament amb les entitats consorciades, les accions a desenvolupar a la comarca.

A continuació, amb el suport de l’assistència tècnica realitzada per l’empresa Innovación y Consultoria en Políticas Públicas S.L. http://www.teonetwork.com, trobareu diferents apartats que recullen la documentació més destacada, els treballs realitzats en la fase d’elaboració i les actuacions que s’estan duent a terme.

APARTATS