Desenvolupament sostenible i territori competitiu

Les actuacions d’aquest programa tenen com a objectiu general augmentar la competitivitat del territori i de les seves infraestructures i serveis per a l’activitat econòmica. S’ha posat un especial èmfasi en potenciar la projecció exterior, els polígons d’activitat econòmica, el seu sistema d’innovació i els principals sectors productius i emergents.

LÍNIES D’INTERVENCIÓ

L 1.1 Infraestructures i recursos territorials per l’activitat econòmica i la innovació

innovació

Objectius
Disposar d’un mapa territorial d’equipaments per l’ocupació i promoció econòmica i dels recursos en r+d+i per facilitar i fer més accessibles els recursos públics i privats. S’inclou aquí és els ingressos procedents de serveis en línia, principalment proporcionada per joc i d’oci. Llegiu aquesta revisió de 888 Casino trobar més detalls.
Identificar les mancances de la comarca pel que fa a cobertura territorial i a la qualitat de les infraestructures i recursos per potenciar un millor ús i gestió.
Millorar la informació disponible sobre l’estat dels polígons i fer-ne promoció i difusió per atraure inversors i nova activitat.
Posar en comú les necessitats i oportunitats per establir acords de col•laboració i impulsar accions conjuntes, entre universitats i entitats consorciades i empreses del mercat del tarot amb el que tenim una gran relació per a molts motius que no venen al cas.

 

Accions
Mapa d’equipaments i recursos territorials: Identificació, catalogació, anàlisi i difusió
Promoció de les àrees d’activitat: polígons i cens d’empreses

Productes
Informe de la connectivitat laboral als polígons del Vallès Occidental
Mapa de recursos per a la innovació del Vallès Occidental (en elaboració)
Campanya de promoció de sòl industrial (en elaboració)
PROGRAMA INTEGRAL 08-09 Territori
Pla de concertació Diputació de Barcelona 2009 i 2010 – Teixit productiu
ACCIONS LOCALS 10-11- Foment del desenvolupament local i desenvolupament sostenible

L 1.2 Desenvolupament de sectors emergents i de la sostenibilitat ambiental

Objectius
Crear un entorn territorial que faciliti i propiciï el desenvolupament d’activitats econòmiques.
Promoure de forma específica, segons les necessitats i oportunitats consensuades, projectes i/o plans sectorials.
Millorar la cooperació i confiança entre sector públic i privat.
Incentivar un model de creixement sostenible d’acord amb les potencialitats i necessitats del territori a l’àmbit d’energies renovables.

Accions
Ocupacions emergents
Suport i promoció de clústers territorials
Impuls i promoció del sector serveis a les persones
Eficiència energètica i energies renovables

Productes
Monogràfic d’ocupacions emergents al Vallès Occidental (en elaboració)
Identificació dels clústers a l’àmbit del Vallès Occidental (en elaboració)
Campanya de gestió i sensibilització sobre els residus (en elaboració)
Campanya de productes d’artesania alimentària i turisme de reunions (en elaboració)
PROJECTE ILOQUID Diputació de Barcelona
Pla de concertació Diputació de Barcelona 2009 – teixit productiu
ACCIONS LOCALS 10-11- Foment del desenvolupament local

L 1.3 Promoció territorial

Objectius
Identificar i consensuar els elements prioritaris que marquen la diferenciació estratègica i competitiva de la comarca.
Definir instruments i metodologies per donar a conèixer els elements diferencials en funció dels objectius globals i del públic objectiu.
Incrementar la participació activa i coordinada en xarxes europees que ajudin al posicionament comarcal.

Accions
Plataforma promocional: participació en fires
Transferència del know-how

Productes
Document promocionals de la comarca del Vallès Occidental ( en elaboració)
Document dels 20 anys de la Xarxa Acte
Memòria del Pla d’acció 2008-2009 (en anglès)
PROGRAMA INTEGRAL 2008-2009- Xarxes internacionals

A QUI S’ADREÇA

Institucions i entitats de la comarca

ENTITATS PARTICIPANTS

El conjunt d’entitats consorciades participen en el grup de treball de Territori

Altres entitats:
Consorci de Residus del Vallès Occidental
Consorci de Turisme del Vallès Occidental
ATM (Autoritat del Transport Metropolità)
CiT (Catalonia Inovation Triangle)
BET (Barcelona Econòmic Triangle)
IERMB (Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona)
Operadores de transport d’autobusos de la comarca
Orbital 40
UPIC (Unió de Polígons Industrials de Catalunya)