AEI – Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils

Any Constitució: 2008
Tipus: Clústers i AEI
Sector: Materials; Producció
Xarxes:
Ubicació: C/ Sant Pau, 6 – 08221
Població: Terrassa
Província: Barcelona
Web: Cliqueu aquí


Descripció: Entitats Fundadores: FCI – Fundació CECOT Innovació (Terrassa) Gremi Tèxtil de Terrassa. (terrassa) Centre Tecnològic LEITAT (Terrassa) Entitats Adherides: CTF – Centre d’Innovació Tecnològica (Terrassa). INTEXTER – Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa. (Terrassa) Centre de Documentació i Museu Tèxtil (Terrassa) FCF – Fundació CECOT Formació CECOT iQAC – Institut de Química Avançada de Catalunya, Consell Superior d’Investigacions Científiques. Entitats Associades: Foment de Terrassa (Terrassa). Qui són: L’Agrupació d’Empreses Innovadores Tèxtils és una associació sense ànim de lucre, que va néixer amb la voluntat d’aglutinar totes les empreses i entitats catalanes vinculades directa o indirectament amb el sector tèxtil, que conformen un pol productiu especialitzat amb avantatges competitives. Qui

el forma: Entitats Fundadores: Fundació Cecot Innovació, Gremi Tèxtil de Terrassa, Centre Tecnològic Leitat. Entitats adherides: Centre d’Innovació Tecnològica CTF, Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa (INTEXTER), Departament d’Enginyeria Tèxtil i paperera de la Universitat Politècnica de Catalunya. Entitats Associades: Foment de Terrassa S.A. Xarxa: És una entitat inscrita en el ” Registro Especial de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministeria de Industria, Turismo y Comercio, con el número REAEI-00048. Objectius: Promocionar la innovació en el sentit més ampli, millorant les capacitats de les empreses membres i combinant-les mitjançant col·laboracions horitzontals o multidisciplinàries. Presència comercial en l’exterior, mitjançant accions de promoció i internacionalització. Millora de la gestió i productivitat de les empreses per a generar valor afegit i fer front als reptes de l’entorn actual. Àmbit: L’Agrupació treballa cinc eixos estratègics: · Gestió: posar a l’abast de les empreses eines de gestió empresarial, així com fomentar la implementació d’estratègies innovadores i la millora del nivell tecnològic. · Formació: formació dels empleats i formació en matèria de gestió. Assegurar l’accés dels empleats a la formació i trobar noves fonts de personal qualificat, mitjançant la formació continuada en l’àmbit tecnològic, productiu i de gestió/comercial, per a adquirir les habilitats necessàries per afrontar amb èxit les noves exigències professionals del sector. · Investigació i networking: fomentar la cooperació entre unes i altres entitats. Creació de networks dins l’Agrupació, que permetin la generació de projectes d’investigació. · Cooperació comercial /internacionalització: fomentar el intercanvi de productes, serveis i idees amb el mercat global. Organització i participació en missions comercials i grups d’exportació, participació conjunta en fires nacionals i internacionals, realització d’estudis de mercat per a mercats potencials d’exportació, entre altres. · Promoció: promoure la comarca, millorant la “imatge de marca” i atraure noves entitats a l’Agrupació. Accions de màrqueting per a promocionar ‘Agrupació i els seus membres. Lobbying i creació de diàleg entre la indústria, comunitat científica i administració pública. Serveis oferts: · Descomptes en els serveis de testing i emissió de dictàmens, així com tracte preferencial en l’elaboració de projectes de I+D+i en el Centre tecnològic Leitat, el Centre d’Innovació Tecnològica CTF, l’Institut d’Investigació Tèxtil i Cooperació Industrial de Terrassa i el Departament d’Enginyeria Tèxtil i Paperera de la Universitat Politècnica de Catalunya. · Tracte preferencial per part del Ministeri de Indústria, Turisme i Comerç en la valoració de projectes presentats en les convocatòries del Ministeri. · Participació agrupada en fires nacionals i internacionals, relacionades amb el sector tèxtil, amb estand de l’Agrupació compartint entre els participants. · Servei gratuït de “Preguntes Obertes” per

formular consultes relacionades amb qualsevol temàtica dins de l’àmbit del sector tèxtil. · Servei de vigilància tecnològica. · Assistència gratuïta a les jornades “Tardes de Innovación”. · Servei d’assessoria tècnica-comercial. · Recepció d’un butlletí informatiu de noticies sectorials. · Participació gratuïta en workshops de diferents temàtiques organitzades per l’Agrupació. · Participació en projectes de i+D+i en cooperació entre els membres.