Base de dades d’experts/es – Alta

Aquesta Base de Dades d’Experts/es permet a les administracions, empreses, agents socioeconòmics, institucions i entitats en general, disposar d’un recurs amb el qual divulgar les ofertes de treball, entre els professionals d’ocupació i promoció econòmica, inscrits en la base de dades.

Per als tècnics/es i professionals que busquen feina, en l’àmbit de la promoció econòmica i l’ocupació, estar inscrits en aquesta base de dades, és un recurs més per donar-se a conèixer com a candidat/a per accedir a les ofertes que es puguin generar per aquesta via.

En aquest apartat us podeu donar d’alta dins de la base de dades d’experts/es com a demandant de treball. La vostra sol·licitut estarà vigent en aquesta base de dades durant 6 mesos, caldrà actualitzar la demanda, passat aquest període, des de l’opció Actualitzar demanda.

Heu d’indicar el vostre e-mail, així com, una contrassenya amb la qual podreu accedir a les diferents opcions: alta, modificació de dades, actualització de la demanda o donar-vos de baixa.

Per accedir a la base de dades comarcal d’experts/es a través del Web del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental haureu de proporcionar les dades de caràcter personal que s’indiquen. En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, us informem que, emplenant el present formulari les vostres dades personals quedaran incorporades a una base de dades i seran tractades única i exclusivament per divulgar les ofertes de treball de les entitats integrants del Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental i per les entitats autoritzades pel mateix organisme.