Estudis i informes

L’elaboració dels estudis tenen per objectiu dotar d’un major grau d’informació i concreció d’aquelles temàtiques claus pel desenvolupament del territori. En aquest sentit, la finalitat és disposar d’informació rellevant per a l’àmbit de la comarca però alhora de conclusions i propostes que permetin activar mesures proactives pel desenvolupament.

A l’apartat d’informes s’hi poden trobar breus documents que tenen per objectiu aportar valor afegit a l’anàlisi habitual d’una temàtica específica i productes elaborats anteriorment i que són d’interès general.

ESTUDIS ELABORATS

Informes específics
 • Informe de Connectivitat dels Polígons d’Activitat Econòmica 2010
   pdf  Arxiu PDF (1,68 Mb) – Data de publicació: 09.03.11

  Informe sobre connectivitat en transport públic dels Polígons d’Activitat Econòmica del Vallès Occidental. Forma part d’un treball més ampli que té com a objectiu principal l’anàlisi de les principals característiques i necessitats dels PAE del Vallès Occidental.

 • Annex Informe Connectivitat Polígons d’Activitat Econòmica
   pdf  Arxiu PDF (4,03 Mb) – Data de publicació: 09.03.11

  Conté les dades de connectivitat dels Polígons d’Activitat Econòmica de cada un dels municipis del Vallès Occidental.

 • Informe d’activitats econòmiques que generen ocupació 2008
   pdf  Arxiu PDF (94,10 Kb) – Data de publicació: 04.11.10

  Anàlisi de les activitats econòmiques de la comarca que al 31 de desembre del 2008 van generar ocupació respecte períodes anteriors.

 • Informe sobre la Sinistralitat Laboral al Vallès Occidental 2007
   pdf  Arxiu PDF (365,15 Kb) – Data de publicació: 04.11.10

  Té per objectiu analitzar l’evolució i les tendències de la sinistralitat laboral a la comarca. Es basa en el recull, el tractament i l’anàlisi de les dades relatives als accidents en jornada laboral amb baixa.

 • Anàlisi de comptes anuals 2004-2006
   pdf  Arxiu PDF (1,49 Mb) – Data de publicació: 04.11.10

  Anàlisi dels comptes anuals dels darrers tres anys disponibles (abasta el període 2004 a 2006) de més de tres centenars d’empreses a partir de la seva comparació amb les principals ràtios sectorials. El producte parteix del supòsit que, d’una o altra manera, l’evolució dels comptes anuals pot expressar de manera anticipada dificultats de l’empresa, en particular en relació a l’evolució conjunta del seu sector.

 • Recull de dades 2006
   pdf  Arxiu PDF (508,70 Kb) – Data de publicació: 04.11.10

  Informació i anàlisi de l’evolució de les principals variables socioeconòmiques dels municipis de la comarca en els últims anys i durant el 2006.