Info atur

Producte mensual que té per objectiu poder analitzar les dades de l’atur registrat de la comarca per tal d’observar la seva evolució durant un període concret, comparar el seu comportament respecte altres períodes, indicadors o amb altres àmbits territorials. Es tracta d’una eina de caràcter predominantment quantitativa i que posem al servei de tots els agents i institucions del territori.

La finalitat és difondre informació rellevant que permeti fer un seguiment i valoració de l’evolució de la taxa d’atur de la comarca del Vallès Occidental i els seus municipis.