Polígons industrials: actius territorials per a la promoció econòmica i la localtizació d’activitat

El Consorci per l’Ocupació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental impulsa un seminari de debat al voltant dels polígons industrials i la comarca del Vallès Occidental amb l’objectiu de generar un espai per reflexionar i proposar, per compartir i exposar, en definitiva, per fomentar sinèrgies de treball conjunt entre agents públics i privats

La transformació territorial del Vallès Occidental a les últimes dècades ha tingut com element central el desenvolupament dels polígons previstos en els plans urbanístics municipals dels inicis de la democràcia. La consolidació i especialització del territori en la provisió i disponibilitat de sòl i sostre per activitats econòmiques ens situa com la comarca de Catalunya capdavantera en termes absoluts i percentuals.

Actualment, però, tot i que algunes veus pronostiquen un possible retorn d’una indústria productiva que suposadament hauria marxat, la crisi econòmica ha buidat bona part dels polígons, deixant una importat dotació de sòl i naus vacants, provocant més degeneració en aquestes espais urbans històricament poc cuidats, i fent emergir més i nous paisatges desoladors, que no fan res més que consolidar la distribució del territori urbanitzat entre ciutats i polígons. D’altra banda, la previsió de noves infraestructures -com el corredor del mediterrani-, els canvis tecnològics, i les noves necessitats territorials i del teixit productiu, posen sobre la taula diversos elements pel debat que haurien de convertir-se en actuacions de futur pel desenvolupament econòmic local.

Malgrat la situació actual, els polígons són indispensables en la vertebració i regeneració territorial i un actiu per a la promoció i reactivació socioeconòmica. A les sessions plantejades per aquest 2013 volem abordar, entre d’altres, dos aspectes de fons:

    • Com i què hem de fomentar i canviar per atraure, retenir i (re)localitzar activitat econòmica a la comarca?

 

  • Com (re)pensem el present i futur del territori i, especialment, les àrees destinades a usos industrials, terciàries i logístics per dotar-les de valor i contingut físic i social?

Un debat obert al conjunt d’actors del territori implicats en el desenvolupament econòmic local: regidors/es i tècnics/ques de promoció econòmica, urbanisme i medi ambient, associacions i entitats de gestió dels polígons, immobiliàries i consultories especialitzades en el sector industrial i terciari, entitats i institucions socials i econòmiques del territori, centres de serveis empresarials, empreses proveïdores de serveis als polígons, professionals i acadèmics…