Polígons

Capital: Sabadell i Terrassa

Número de municipis: 23

Superfície comarcal: 583,2 Km² aprox.

Població: 862.369 habitants

Número d’assalariats: 307.547

Número d’empreses: 28.709

Número de polígons d’activitat econòmica: 134

Superfície bruta del total de PAEs: 5.230,7 ha

Superfície municipal: 8,31 Km² aprox.

Població: 30271 habitants

Número d’assalariats: 17807

Número d’empreses: 1377

Número de polígons d’activitat econòmica: 5

Superfície bruta del total de PAEs: 4262366 m²

Més informació

Superfície municipal: 44,91 Km² aprox.

Població: 22626 habitants

Número d’assalariats: 6442

Número d’empreses: 846

Número de polígons d’activitat econòmica: 2

Superfície bruta del total de PAEs: 2191699 m²

Més informació

Superfície municipal: 31,03 Km² aprox.

Població: 11795 habitants

Número d’assalariats: 9907

Número d’empreses: 576

Número de polígons d’activitat econòmica: 10

Superfície bruta del total de PAEs: 4642210 m²

Més informació

Superfície municipal: 30,56 Km² aprox.

Població: 58493 habitants

Número d’assalariats: 19969

Número d’empreses: 1698

Número de polígons d’activitat econòmica: 10

Superfície bruta del total de PAEs: 4576571 m²

Més informació

Superfície municipal: 23,47 Km² aprox.

Població: 32750 habitants

Número d’assalariats: 17001

Número d’empreses: 1419

Número de polígons d’activitat econòmica: 12

Superfície bruta del total de PAEs: 2405970 m²

Més informació

Superfície municipal: 14,93 Km² aprox.

Població: 13916 habitants

Número d’assalariats: 12806

Número d’empreses: 626

Número de polígons d’activitat econòmica: 4

Superfície bruta del total de PAEs: 1314189 m²

Més informació

Superfície municipal: 8,79 Km² aprox.

Població: 7403 habitants

Número d’assalariats: 5393

Número d’empreses: 383

Número de polígons d’activitat econòmica: 4

Superfície bruta del total de PAEs: 2405970 m²

Més informació

Superfície municipal: 4,33 Km² aprox.

Població: 36255 habitants

Número d’assalariats: 5828

Número d’empreses: 947

Número de polígons d’activitat econòmica: 7

Superfície bruta del total de PAEs: 825441 m²

Més informació

Superfície municipal: 32,3 Km² aprox.

Població: 71927 habitants

Número d’assalariats: 21706

Número d’empreses: 2414

Número de polígons d’activitat econòmica: 11

Superfície bruta del total de PAEs: 3708011 m²

Més informació

Superfície municipal: 37,79 Km² aprox.

Població: 203969 habitants

Número d’assalariats: 53496

Número d’empreses: 6296

Número de polígons d’activitat econòmica: 7

Superfície bruta del total de PAEs: 4851508 m²

Més informació

Superfície municipal: 48,23 Km² aprox.

Població: 76274 habitants

Número d’assalariats: 39609

Número d’empreses: 2578

Número de polígons d’activitat econòmica: 16

Superfície bruta del total de PAEs: 5104674 m²

Més informació

Superfície municipal: 41,11 Km² aprox.

Població: 2357 habitants

Número d’assalariats: 249

Número d’empreses: 72

Número de polígons d’activitat econòmica: 3

Superfície bruta del total de PAEs: 139970 m²

Més informació

Superfície municipal: 14,07 Km² aprox.

Població: 18225 habitants

Número d’assalariats: 9.413

Número d’empreses: 662

Número de polígons d’activitat econòmica: 5

Superfície bruta del total de PAEs: 1513579 m²

Més informació

Superfície municipal: 15,83 Km² aprox.

Població: 24325 habitants

Número d’assalariats: 15400

Número d’empreses: 1270

Número de polígons d’activitat econòmica: 12

Superfície bruta del total de PAEs: 4543196 m²

Més informació

Superfície municipal: 28,4 Km² aprox.

Població: 8093 habitants

Número d’assalariats: 3323

Número d’empreses: 316

Número de polígons d’activitat econòmica: 4

Superfície bruta del total de PAEs: 1062618 m²

Més informació

Superfície municipal: 70,16 Km² aprox.

Població: 206245 habitants

Número d’assalariats: 62451

Número d’empreses: 6686

Número de polígons d’activitat econòmica: 20

Superfície bruta del total de PAEs: 6597024 m²

Més informació

Superfície municipal: 40,7 Km² aprox.

Població: 5787 habitants

Número d’assalariats: 1538

Número d’empreses: 142

Número de polígons d’activitat econòmica: 1

Superfície bruta del total de PAEs: 989562 m²

Més informació

Superfície municipal: 20,09 Km² aprox.

Població: 7170 habitants

Número d’assalariats: 3605

Número d’empreses: 179

Número de polígons d’activitat econòmica: 4

Superfície bruta del total de PAEs: 1126830 m²

Més informació

Superfície municipal: Km² aprox.

Població: habitants

Número d’assalariats:

Número d’empreses:

Número de polígons d’activitat econòmica: 1

Superfície bruta del total de PAEs:

Més informació